Seminare

Termine

 • 3. November 2016Arbeitsgruppe
 • 11. November 2016Seelenrückholung
 • 9. Dezember 2016Männerkraft
 • 17. Dezember 2016Schwitzhütte zur Wintersonnenwende
 • 3. Februar 2017Trancetanz
 • 23. Februar 2017Arbeitsgruppe
 • 3. März 2017Seelenrückholung
 • 18. März 2017Schwitzhütte zur Frühlingstagundnachtgleiche (Ostara)
 • 29. April 2017Mai-Schwitzhütte
 • 1. Juni 2017Arbeitsgruppe
 • 16. Juni 2017Kreis der Frauen
 • 31. August 2017Arbeitsgruppe
 • 22. September 2017Seelenheilung
 • 29. Oktober 2017Ahnenschwitzhütte
 • 17. November 2017Ahnenkraft
 • 30. November 2017Arbeitsgruppe
 • 16. Dezember 2017Jul-Schwitzhütte
AEC v1.0.4