Seminare

Termine

 • 2. November 2016Arbeitsgruppe
 • 10. November 2016Seelenrückholung
 • 8. Dezember 2016Männerkraft
 • 16. Dezember 2016Schwitzhütte zur Wintersonnenwende
 • 2. Februar 2017Trancetanz
 • 22. Februar 2017Arbeitsgruppe
 • 2. März 2017Seelenrückholung
 • 17. März 2017Schwitzhütte zur Frühlingstagundnachtgleiche (Ostara)
 • 28. April 2017Mai-Schwitzhütte
 • 31. Mai 2017Arbeitsgruppe
 • 15. Juni 2017Kreis der Frauen
 • 30. August 2017Arbeitsgruppe
 • 21. September 2017Seelenheilung
 • 28. Oktober 2017Ahnenschwitzhütte
 • 16. November 2017Ahnenkraft
 • 29. November 2017Arbeitsgruppe
 • 15. Dezember 2017Jul-Schwitzhütte
AEC v1.0.4